Ogrodzenia akustyczne w Centrum medycznym

Zdrowie

Ekrany akustyczne. Hałas występujący w środowisku,

nazywany jest hałasem środowiskowym lub hałasem zewnętrznym. Jest to zagrożenie otaczające swym zasięgiem wszystkie elementy środowiska. W środowisku miejskim o poziomie hałasu decyduje hałas komunikacyjny. Hałas komunikacyjny to hałas emitowany przez środki komunikacji drogowej, komunikacji kolejowej, komunikacji lotniczej i wodnej. Poziom hałasu komunikacyjnego z roku na rok wzrasta. Rozwiązaniem na hałas są ekrany akustyczne.

Co to jest?

W Polsce ekrany akustyczne na szeroką skalę zaczęto stosować od niedawna. W ich projektowaniu zwraca się uwagę głównie na skuteczność i wytrzymałość. Ponadto dzięki formie konstrukcji i wkomponowaniu w otoczenie stają się swoistymi akcentami estetycznymi. Są to urządzenia, których zadanie polega na zmniejszeniu uciążliwości hałasu pochodzącego od ruchu pojazdów. Służą ochronie ludzi zamieszkałych w sąsiedztwie traktów komunikacyjnych. Ekran akustyczny jest to przegroda dla źródła hałasu. Powoduje powstanie cienia akustycznego (ekranowanie akustyczne), gdzie poziom dźwięku jest znacznie mniejszy od poziomu przed ekranem. Ekran akustyczny w otoczeniu drogi powinien być stawiany jak najbliżej źródła hałasu, czyli na krawędzi jezdni po której poruszają się pojazdy.

Ekrany akustyczne. Podział ekranów akustycznych. https://ogrodzeniaplastikowe.info/ogrodzenia-akustyczne/ Do podstawowych cech według której można sklasyfikować ekrany akustyczne jest ich wysokość. Wyróżnia się więc ekrany wysokie i bardzo wysokie od 6 – 7 m, średnie do około 5 m, niskie do wysokości do 3,5 m oraz bardzo niskie – o wysokości około 1 m. Kolejną ważną cechą jest podział ekranów ze względu na materiał. Najczęściej wypełnienie ekranów akustycznych stanowi: grunt, beton, szkło, drewno, wełna mineralna, tworzywa sztuczne, stal czy ceramika. Ekrany akustyczne dzieli się także ze względu na wielkość pochłaniania dźwięku. Wyróżnia się ekrany odbijające – pochłanianie dźwięku mniejsze od 4 dB, pochłaniające – pochłanianie dźwięku od 4 do 8 dB oraz wysoko pochłaniające – pochłanianie dźwięku ponad od 8 dB.

Zadawalające jest, iż obecnie wszystkie polskie inwestycje komunikacyjne, poprzedzane są oceną ich wpływu na środowisko oraz analizą stopnia zagrożenia hałasem. Dlatego też powszechną praktyką staje się projektowanie wszelkich możliwych zabezpieczeń antyhałasowych, głownie ekranów akustycznych, tam, gdzie trasa komunikacyjna sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi. By żyło nam się dłużej i lepiej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *