Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja pacjentów po udarach.

Oferujemy pacjentom indywidualną pracę z fizjoterapeutami metod neurofizjologicznych takich jak PNF i NDT Bobath.

Rehabilitacja pacjentów po zabiegach neurochirurgicznych kręgosłupa, zabiegach zszycia nerwów obwodowych. Fizjoterapia pacjentów z uszkodzeniem struktur krążka międzykręgowego.

Rehabilitację pacjentów opieramy o trening stabilizacji centralnej kręgosłupa i stabilizacji stawów kończyn. Nie mniej jednak poszukujemy przyczyn, dla których doszło do uszkodzenia krążka miedzykręgowego i poszerzamy terapie o eliminację przyczyn, które doprowadziły do uszkodzenia segmentu.